• Fara
 • Šarbel
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Sprievod pred farou
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?

TERMÍN SOBÁŠA

Termín sobáša nahlasujú snúbenci osobne, alebo aspoň jeden z nich (nie ich rodičia a nie telefonicky ani e-mailom) v kancelárii farského úradu aspoň 6 mesiacov pred termínom. 

V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti sv. Mikuláša a chcú mať sobáš v našej farnosti, najprv musia navštíviť príslušný farský úrad, požiadať o povolenie sobášiť sa v našej farnosti a až potom zájsť k nám.

Sobáš vo františkánskom kostole, alebo niekde inde na území našej farnosti si dohodnú snúbenci osobne s rehoľníkmi (  kňazom ) a až potom ho nahlásia v kancelárii farského úradu. Donesú o tom potvrdenie z tohto kláštora  potvrdenie.

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY

Obaja snúbenci minimálne 3 mesiace pred sobášom začnú absolvovať všetky náuky (rozpisy  termínov predmanželských náuk nájdete nižšie). Ak sú náuky v inej farnosti (u iného kňaza) doložia potvrdenie o ich absolvovaní.

Kurz prípravy na manželstvo

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva.

 

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, nahláste sa osobne vo farskej kancelárii.

Témy stretnutí

 • Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
 • Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
 • Manželská láska
 • Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
 • Kresťanská viera
 • Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
 • Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
 • Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
 • Sviatosti, sviatosť manželstva

Môžete sa na predmanželskú prípravu prihlásiť aj v Centre pre rodinu Sigord centrumsigord.sk, aj v iných farnostiach mesta Prešov alebo na web stránke www.domanzelstva.sk máte rozpis kurzov na celom Slovensku s možnosťou on-line prihlásenia sa.

Ďakujeme za porozumenie!

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, nahláste sa osobne vo farskej kancelárii.

DOKUMENTY K SOBÁŠU

Minimálne 3 mesiace pred sobášom obaja snúbenci v kancelárii farského úradu spíšu cirkevnú sobášnu zápisnicu, ku ktorej doložia:

 1. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť o manželstvo z Mestského úradu.
 2. Krstné listy (nie staršie ako 6 mesiacov).
 3. Licenciu - povolenie k sobášu (ak sú obaja z inej farnosti
 4. Sobášny list (ak už sú civilne sobášení na Mestskom úrade).

ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Ak je jeden zo snúbencov z inej krajiny,( aj  Česko ) v ktorej sa aktuálne zdržiava, aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad   ( v mieste   kanonického  bydliska, t.j ak žije minimálne  tri mesiace na danom mieste,  už  podlieha  kompetencií  danej farnosti,  kde sa  zdržiava ) ju zašlú na Arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty