• Spoločná fotka pred farou
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Fara
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?

TERMÍN SOBÁŠA

Termín sobáša nahlasujú snúbenci osobne, alebo aspoň jeden z nich (nie ich rodičia a nie telefonicky ani e-mailom) v kancelárii farského úradu aspoň 6 mesiacov pred termínom. 

V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti sv. Mikuláša a chcú mať sobáš v našej farnosti, najprv musia navštíviť príslušný farský úrad, požiadať o povolenie sobášiť sa v našej farnosti a až potom zájsť k nám.

Sobáš vo františkánskom kostole, alebo niekde inde na území našej farnosti si dohodnú snúbenci osobne s rehoľníkmi (  kňazom ) a až potom ho nahlásia v kancelárii farského úradu. Donesú o tom potvrdenie z tohto kláštora  potvrdenie.

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY

Obaja snúbenci minimálne 3 mesiace pred sobášom začnú absolvovať všetky náuky (rozpisy  termínov predmanželských náuk nájdete nižšie). Ak sú náuky v inej farnosti (u iného kňaza) doložia potvrdenie o ich absolvovaní.

Kurz prípravy na manželstvo

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva.

 

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, nahláste sa osobne vo farskej kancelárii.

Témy stretnutí

 • Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
 • Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
 • Manželská láska
 • Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
 • Kresťanská viera
 • Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
 • Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
 • Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
 • Sviatosti, sviatosť manželstva

Môžete sa na predmanželskú prípravu prihlásiť aj v Centre pre rodinu Sigord centrumsigord.sk, aj v iných farnostiach mesta Prešov alebo na web stránke www.domanzelstva.sk máte rozpis kurzov na celom Slovensku s možnosťou on-line prihlásenia sa.

Ďakujeme za porozumenie!

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, nahláste sa osobne vo farskej kancelárii.

DOKUMENTY K SOBÁŠU

Minimálne 3 mesiace pred sobášom obaja snúbenci v kancelárii farského úradu spíšu cirkevnú sobášnu zápisnicu, ku ktorej doložia:

 1. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť o manželstvo z Mestského úradu.
 2. Krstné listy (nie staršie ako 6 mesiacov).
 3. Licenciu - povolenie k sobášu (ak sú obaja z inej farnosti
 4. Sobášny list (ak už sú civilne sobášení na Mestskom úrade).

ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Ak je jeden zo snúbencov z inej krajiny,( aj  Česko ) v ktorej sa aktuálne zdržiava, aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad   ( v mieste   kanonického  bydliska, t.j ak žije minimálne  tri mesiace na danom mieste,  už  podlieha  kompetencií  danej farnosti,  kde sa  zdržiava ) ju zašlú na Arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
vdp. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 658 364 0915 657 448, 0919 280 588


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania