• Fara
  • Šarbel
  • Sprievod pred farou
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Prehľad dejín Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove

Prešovská Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove patrí k najkrajším stavbám neskorej gotiky u nás. Svojimi rozmermi: dĺžka 54,7 m, šírka 34-45 m, výška 16 m, patrí k najväčším chrámom na Slovensku. Patrónom konkatedrály je sv. Mikuláš, ktorý sa v 13. storočí tešil veľkej úcte medzi veriacimi v Prešove. Konkatedrálu začali stavať po r. 1347 na mieste staršej sakrálnej stavby. V r. 1501 levočský kamenár PETER urobil plán prestavby kostola zo stránky kamenárskej, murárskej a staviteľskej. Prestavbu viedol prešovský majster JÁN BRENGISZEN, dôverník mesta. Pritom mu pomáhali kamenárski majstri MIKULÁŠ A MICHAL. Gotické ozdobné detaily vydávajú svedectvo o ich majstrovstve.

V r. 1505 dokončili trojlodie, v r. 1509 južnú vstupnú halu kostola, v r. 1511 organový chór a v r. .1515 kostolnú vežu. Celkový vzhľad kostola je vzácnou pamiatkou éry neskorej gotiky a jedinečnou dominantou historického jadra mesta. Za reformácie (r. 1624) po požiari bol kostol adaptovaný vstavaním speváckych empór. V r. 1768 kostol opravili a súčasne postavili južný klasicistický portál. V r. 1903-1904 bola veža kostola regotizovaná. Pri generálnej obnove v roku 1950 kostol dostal novú travertínovú dlažbu, novú omietku, maľbu, farebné okná, rozhlas, novú krížovú cestu a opravu strechy. Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovalo málo pamiatok. Najvzácnejšia je skriňa z bývalého gotického krídlového oltára (1490-1506), pojatá do dnešného barokového hlavného oltára. Sú v nej tri sochy (210 cm): socha P. Márie, po jej pravici socha sv. Mikuláša, vľavo socha sv. Vojtecha. Tabuľové maľby z krídiel spomínaného gotického oltára sú novoinštalované v apside severnej lode kostola. Vzácne sú neskorogotické plastiky z dielne rezbára Majstra Pavla - archanjel Gabriel a Ukrižovaný. Ku klenotom baroka patrí kazateľnica, malý organový chór i veľký organ. Fragmenty nástenných malieb sú z 15. Storočia, v lodi zo 17.storočia. Ku   vnútornej a vonkajšej obnove kostola sa pristúpilo v roku 1982 za  pôsobenia  kanonika  Jozefa Šestáka.  Nanovo sa ku reštaurovaniu  pristúpilo od roku  2010 za pôsobenia dekana Jozefa Dronzeka V rámci vnútornej obnovy sa uskutočnila celková výmaľba, očista a petrifikácia fresiek,  reštaurovali sa  dve secofresky Mojžiša a Árona ) nové usporiadanie mobiliára, úprava svätyne a  osadenie oltára, kompletná výmenná elektrických káblov v dĺžke 12 km, osadenie nových svietidiel,  rekonštrukcia zvonov, celková úprava sakristie a priestranstva v severnej lodi. V rámci vonkajšej generálnej obnovy bola vymenená  celá strecha. V roku 2016 bola prevzdušnená severná  strana  konkatedrály  vzdušným kanálom.  Takto Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa stáva okrasou a dominantou starodávneho námestia mesta. Podobne v roku 2020 sa reštauroval oltár sv. Jozefa. V roku 2019 začala generálna oprava vitráži a kamenných ostení na konkatedrále, ktorá bola dokončená v decembri v roku 2020. Od roku 2019 začala prestavba organa, do  jeho  pôvodnej podoby. Práce previedla firma Biez, a reštaurátorské práce bol prevedené pod vedením Martina Kukuru. V tom istom čase prebehlo aj reštaurovanie empóry, celého chórusu  pod vedením  pani  Libkovičovej  a pána Kútneho. 26.12. 2020 nový organ požehnal Mons. B.Bober, arcibiskup -metropolita. Veľkú zásluhu pod vedením dekana mal na tejto práci Ing. František Zborovský,  predseda O.Z. Prešovská gotika.Dňa 19.3. 2021 v roku sv. Jozefa, bol  požehnaný  zreštaurovaný  oltár sv.Jozefa a to tiež pod vedením pani  Libkovičovej a  pána Kútneho.

Pod vedením dekana Jozefa Dronzeka, bola pri konkatedrále postavená socha sv.Jána Pavla  II. Autorom sochy je Peter Beňo. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo  15.7.2012.Na výstavbu sochy prispela farnosť sv. Mikuláša, mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj.  

Modlitba ku sv. Mikulášovi, patrónovi farnosti:

Bože, darca každého dobra, na príhovor svätého Mikuláša biskupa, pomáhaj nám v každej núdzi a chráň nás pred každým nešťastím; daj nám veľkodušné srdce, aby sme ochotne dávali iným, čo prijímame od teba a tak bezpečne kráčali po ceste spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty