• Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Vysviacka
  • Spoločná fotka pred farou
  • Fara
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Sprievod pred farou
  • S biskupom
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Prehľad dejín Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove

Prešovská Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove patrí k najkrajším stavbám neskorej gotiky u nás. Svojimi rozmermi: dĺžka 54,7 m, šírka 34-45 m, výška 16 m, patrí k najväčším chrámom na Slovensku. Patrónom konkatedrály je sv. Mikuláš, ktorý sa v 13. storočí tešil veľkej úcte medzi veriacimi v Prešove. Konkatedrálu začali stavať po r. 1347 na mieste staršej sakrálnej stavby. V r. 1501 levočský kamenár PETER urobil plán prestavby kostola zo stránky kamenárskej, murárskej a staviteľskej. Prestavbu viedol prešovský majster JÁN BRENGISZEN, dôverník mesta. Pritom mu pomáhali kamenárski majstri MIKULÁŠ A MICHAL. Gotické ozdobné detaily vydávajú svedectvo o ich majstrovstve.

V r. 1505 dokončili trojlodie, v r. 1509 južnú vstupnú halu kostola, v r. 1511 organový chór a v r. .1515 kostolnú vežu. Celkový vzhľad kostola je vzácnou pamiatkou éry neskorej gotiky a jedinečnou dominantou historického jadra mesta. Za reformácie (r. 1624) po požiari bol kostol adaptovaný vstavaním speváckych empór. V r. 1768 kostol opravili a súčasne postavili južný klasicistický portál. V r. 1903-1904 bola veža kostola regotizovaná. Pri generálnej obnove v roku 1950 kostol dostal novú travertínovú dlažbu, novú omietku, maľbu, farebné okná, rozhlas, novú krížovú cestu a opravu strechy. Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovalo málo pamiatok. Najvzácnejšia je skriňa z bývalého gotického krídlového oltára (1490-1506), pojatá do dnešného barokového hlavného oltára. Sú v nej tri sochy (210 cm): socha P. Márie, po jej pravici socha sv. Mikuláša, vľavo socha sv. Vojtecha. Tabuľové maľby z krídiel spomínaného gotického oltára sú novoinštalované v apside severnej lode kostola. Vzácne sú neskorogotické plastiky z dielne rezbára Majstra Pavla - archanjel Gabriel a Ukrižovaný. Ku klenotám baroka patrí kazateľnica, malý organový chór i veľký organ. Fragmenty nástenných malieb sú z 15. Storočia, v lodi zo 17.storočia. Ku   vnútornej a vonkajšej obnove kostola sa pristúpilo v roku 1982 za  pôsobenia  kanonika  Jozefa Šestáka.  Nanovo sa ku reštaurovaniu  pristúpilo od roku  2010 za pôsobenia dekana Jozefa Dronzeka V rámci vnútornej obnovy sa uskutočnila celková výmaľba, očista a petrifikácia fresiek,ä reštaurovali sa  dve secofresky Mojžiša a Árona ) nové usporiadanie mobiliára, úprava svätyne a  osadenie oltára, kompletná výmenná elektrických káblov v dĺžke 12 km, osadenie nových svietidiel,  rekonštrukcia zvonov, celková úprava sakristie a priestranstva v severnej lodi. V rámci vonkajšej generálnej obnovy bola prestrešená celá strecha. V roku 2016 bola prevzdušnená severná  strana  konkatedrály  vzdušným kanálom.  Takto Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa stáva okrasou a dominantou starodávneho námestia mesta. V roku 2018, v mesiaci október, začala generálna oprava veľkého organa , ktorá bude trvať cca dva roky. V roku 2019 začala generálna oprava vitráži na konkatedrále.  Pod vedením dekana Jozefa Dronzeka, bola pri konkatedrále postavená socha sv.Jána Pavla  II. Autorom sochy je Peter Beňo. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo  15.7.2012.Na výstavbu sochy prispela farnosť sv. Mikuláša, mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj.  

Modlitba ku sv. Mikulášovi, patrónovi farnosti:

Bože, darca každého dobra, na príhovor svätého Mikuláša biskupa, pomáhaj nám v každej núdzi a chráň nás pred každým nešťastím; daj nám veľkodušné srdce, aby sme ochotne dávali iným, čo prijímame od teba a tak bezpečne kráčali po ceste spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Aktuálne oznamy

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00

Informácie o sviatostiach


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania