• Sväté omše ku cti sv. Šarbela
 • Spoločná fotka pred farou
 • S biskupom
 • Fara
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Sprievod pred farou
 • Vysviacka
 • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Krst

KRST

V Konkatedrále sv. Mikuláša sa krst udeľuje:

 1. Každú sobotu o 11.00 hod.
 2. V nedeľu o 8.45 hod.
 3. V nutnom prípade  podľa dohody aj v iné termíny.

NAHLÁSENIE KRSTU

O sviatosť krstu žiadajú rodičia - otec, alebo matka (nie starí rodičia) v kancelárii farského úradu osobne,  pred plánovaným termínom krstu.

DOKUMENTY  KU  KRSTU

Rodič dieťaťa pri nahlásení krstu donesie:

 1. Rodný list dieťaťa. ( len  k nahliadnutiu )
 2. Povolenie krstiť od vlastného farára, ak nebývajú v našej farnosti.

KRSTNÍ  RODIČIA  DIEŤAŤA

Dieťa musí mať pri krste aspoň 1 krstného rodiča (buď krstného otca, alebo krstnú matku, alebo obidvoch).

Krstný rodič má spĺňať tieto podmienky:

 1.  Kresťan katolík a mať minimálne 16 rokov.
 2.  Pokrstený, 1.sv.prijímanie, pobirmovaný.
 3.  Má viesť príkladný kresťanský život

 

PREDKRSTNÁ  NÁUKA

Predkrstná náuka je na farskom úrade každý piatok (okrem 1.piatku) vždy o 17:00 hod. Zúčastňujú sa nej rodičia a krstní rodičia dieťaťa.

Ak sú rodičia, alebo krstní rodičia z inej farnosti, môžu predkrstnú náuku absolvovať aj vo svojej farnosti a prinesú o tom potvrdenie. Predkrstnú náuku môžu rodičia a krstní rodičia absolvovať aj pred narodením dieťaťa.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania