• Šarbel
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Sprievod pred farou
 • Fara
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Krst

KRST

V Konkatedrále sv. Mikuláša sa krst udeľuje:

 1. Každú sobotu o 11.00 hod.
 2. V nedeľu o 8.45 hod.
 3. V nutnom prípade  podľa dohody aj v iné termíny.

NAHLÁSENIE KRSTU

O sviatosť krstu žiadajú rodičia - otec, alebo matka (nie starí rodičia) v kancelárii farského úradu osobne,  pred plánovaným termínom krstu.

DOKUMENTY  KU  KRSTU

Rodič dieťaťa pri nahlásení krstu donesie:

 1. Rodný list dieťaťa. ( len  k nahliadnutiu )
 2. Povolenie krstiť od vlastného farára, ak nebývajú v našej farnosti.

KRSTNÍ  RODIČIA  DIEŤAŤA

Dieťa musí mať pri krste aspoň 1 krstného rodiča (buď krstného otca, alebo krstnú matku, alebo obidvoch).

Krstný rodič má spĺňať tieto podmienky:

 1.  Kresťan katolík a mať minimálne 16 rokov.
 2.  Pokrstený, 1.sv.prijímanie, pobirmovaný.
 3.  Má viesť príkladný kresťanský život

 

PREDKRSTNÁ  NÁUKA

Predkrstná náuka je na farskom úrade každý piatok (okrem 1.piatku) vždy o 17:00 hod. Zúčastňujú sa nej rodičia a krstní rodičia dieťaťa.

Ak sú rodičia, alebo krstní rodičia z inej farnosti, môžu predkrstnú náuku absolvovať aj vo svojej farnosti a prinesú o tom potvrdenie. Predkrstnú náuku môžu rodičia a krstní rodičia absolvovať aj pred narodením dieťaťa.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty