• S biskupom
  • Vysviacka
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Fara
  • Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
  • Prešovská Kalvária - 250 rokov
  • Spoločná fotka pred farou
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Pobyt v Taliansku

Centrum pre duchovné povolanie ERA

Duchovno – formačný pobyt v Taliansku

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku , aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie.
Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie.
Kontakt : Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov

Jozef Mihaľ, bližšie informácie : tel. 0911 487 341, konkatedralapo@gmail.com


Kalvária - Kostol Svätého Kríža 

 V tomto roku si pripomíname 250 výročie požehnania dokončenej kalvárie, ktoré sa uskutočnilo 14.9. 1769. Práve pre tento dôvod a po dohode s našim arcibiskupom,  bude slávnostná odpústova slávnosť na kalvárií v  sobotu 14.9. 2019 o  10.00 hod. 

Pravidelné sv. omše na Kalvárii  o  16.30 hod.  od 2. veľkonočnej nedeľa  až do sviatku Všetkých svätých /1.11./ na Veľkonočnú nedeľu  sv. omša o  8.00 hod. 

 


 Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Marcel Stanko 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


 Sv. zmierenia počas obeda

Sv. zmierenia v čase od  9.55 - 11.55 hod. zabezpečujú kňazi troch dekanátov Prešov I., Prešov II., Prešov Solivar. Môže sa stať, že niektorý deň sa nebude spovedať. Preto si všimnite vyvesený rozpis na nástenke v Konkatedrále, či sa v daný deň táto sviatosť vysluhuje. V mesiacoch júl a august sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Pieseň Sv. Mikuláš

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Videozáznam

Liturgické čítania