• Fara
  • Sprievod pred farou
  • Šarbel
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Konkatedrála

Kostol bol postavený v polovici 14. storočia ako jednoloďový s charakteristickou hranolovou vežou a neskôr prestavaný na trojloďový objekt.  Patrí medzi najkrajšie monumentálne stavby neskorej gotiky u nás. Svojimi rozmermi: dĺžka 54,7 m, šírka 34,45 m a výška 16 m patrí k najväčším kostolom.

Patrónom farského kostola je sv. Mikuláš, ktorý sa v 13. storočí tešil veľkej úcte medzi slovenským obyvateľstvom. Prvotný kostol pochádzal z roku 1230 tvoril jednoloďovú stavbu. V roku 1347 ho prestavali  a v roku 1515 bol dokončený  do  dnešnej podoby.

V rokoch 1502 - 1515 dostal neskorogotickú podobu keď bol rozšírený na trojľodový objekt pod vedením majstra Brengiszena. Po požiaroch v rokoch 1624 a 1710 nasledovali dalšie úpravy a prestavby. Po velkom požiari v roku 1788 bol kostol opravovaný, pričom vznikol vstupný klasicistický portál. Vežu regotizovali v rokoch 1903 - 1904. Pri generálnej oprave v pätdesiatych rokoch chrám dostal novú travertínovú dlažbu, novú omietku, maľbu, farebné okná, rozhlas, Krížovú cestu.

Posledná čiastočná obnova kostola bola v rokoch 1982 - 1989. Od roku  2010 prebieha následná  obnova .  Vo vnútorných priestoroch kostola sú zachované pôvodné gotické prvky. Dominantou je hlavne barokový oltár sv. Mikuláša. Niektoré výzdoby sú z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Konkatedrála - Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol o povýšení farského kostola sv. Mikuláša v Prešove na konkatedrálny chrám. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo pri pontifikálnej sv. omši 9. augusta 2008 vo výročitý deň zriadenia Košickej arcidiecézy. Od roku 2010 do  súčastnosti prebieha rekonštrukcia. Bola prestavaná   svätyňa  Konkatedrály sv. Mikuláša a výmena elektrifikácia.

8.10.2011 Mons. Bernard Bober- Košický arcibiskup konsekroval konkatedrálu s príležitosti osadenia nového oltára a úpravy celej svätyne. Autor nového oltára je Ján Leško.

V roku 2013 bola dokončená rekonštrukcia elektrickej siete. Tie pôvodné boli z roku 1952. V konkatedrále bolo bolo uložených cca. 11 km nových káblov a 3,5 km nových chráničiek. Bolo osadených 56 nových svetidiel. V roku  2015 sme slávili Jubilejný rok  Konkatedrály sv. Mikuláša  a síce  pri 500. ročnom výročí jej dokončenia do dnešnej podoby. V roku 2020 sa opäť sfunkčnil reštaurovaný veľký orgán a  od roku 2019 prebiehajú práce na fasáde a veži konktedrály.  V roku 2021 bola obnovená  fasáda  a v interiéry tri oltáre.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty