• Sprievod pred farou
  • Šarbel
  • Fara
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Birmovanie

Birmovanie

Birmovanie je podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“. Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. 

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (po prijatí sviatosti pokánia), príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti). 

Účinky birmovania

  1. Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
  2. Pevnejšie spojenie s Kristom
  3. Rozmnoženie darov Ducha Svätého
  4. Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
  5. Nezmazateľný duchovný znak 

Dary Ducha Svätého, ktoré dostávajú birmovanci pri tejto sviatosti, vedú pokrsteného človeka k zrelosti kresťanského vyznania a dávajú mu silu k svedectvu. Ten, kto sa rozhodol úprimne prijať sviatosť birmovania, dosvedčuje, že to so svojím kresťanstvom myslí vážne.

Príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá rok a túto prípravu si robia študenti 2. ročníka stredných škôl a starší. 

Birmovanec si pozýva aj birmovného otca alebo birmovnú mamu, obvykle chlapci majú birmovných otcov, dievčatá birmovné mamy. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

Podmienky pre birmovancov

Celá príprava na prijatie sviatosti birmovania má dve časti, ktoré sú navzájom prepojené.

Prvá je teoretická - náuková časť, ktorej úlohou je znova si oživiť vedomosti z oblasti náuky viery, Svätého Písma, prikázaní a sviatostí. To sa deje na stretnutiach v skupinke a pri piatkových mládežníckych sv. omšiach.

Druhá časť je praktická – duchovná, ktorá pozostáva z praktického

prežívania vlastného duchovného života t.j. prijímania sviatosti zmierenia, účasti na svätých omšiach hlavne v nedeľu a prikázaný sviatok, mládežníckych svätých omšívíkendovkách špeciálne pre birmovancov – budú 2 (formačná víkendovka - kurz FILIP a víkendovka v rámci skupinky), a iných duchovných aktivitách vo farnosti – adorácie, miništrovanie, mládežnícke spoločenstvo, čítanie v kostole, spev alebo hranie v mládežníckom zbore a iné...

Obe časti sú veľmi dôležité pri príprave na prijatie sviatosti birmovania a bez nich nie je možné pokračovať v príprave, alebo prijať sviatosť.

Príprava začne v septembri 2023, bližšie informácie Vám včas poskytneme prostredníctvom farskej stránky (www.presov.rimkat.sk), Infolistu alebo emailu.

Na prípravu na sviatosť birmovania v školskom roku 2023/2024 sa môžete prihlásiť už teraz prostredníctvom tohto PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA.

Vypísaním tohto formulára sa záväzne prihlasujete na prípravu k sviatosti birmovania v školskom roku 2023/2024 vo Farnosti sv. Mikuláša v Prešove.
Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov stanovených podmienkami podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. (gdpr.kbs.sk ) pre potreby prípravy k sviatosti birmovania.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty