• Sväté omše ku cti sv. Šarbela
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Sprievod pred farou
 • S biskupom
 • Fara
 • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
 • Spoločná fotka pred farou
 • Vysviacka
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Birmovanie

Birmovanie

Birmovanie je podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“. Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. 

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (po prijatí sviatosti pokánia), príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti). 

Účinky birmovania

 1. Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
 2. Pevnejšie spojenie s Kristom
 3. Rozmnoženie darov Ducha Svätého
 4. Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
 5. Nezmazateľný duchovný znak 

Dary Ducha Svätého, ktoré dostávajú birmovanci pri tejto sviatosti, vedú pokrsteného človeka k zrelosti kresťanského vyznania a dávajú mu silu k svedectvu. Ten, kto sa rozhodol úprimne prijať sviatosť birmovania, dosvedčuje, že to so svojím kresťanstvom myslí vážne.

Príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá rok a túto prípravu si robia študenti 2. ročníka stredných škôl a starší. 

Birmovanec si pozýva aj birmovného otca alebo birmovnú mamu, obvykle chlapci majú birmovných otcov, dievčatá birmovné mamy. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

Podmienky pre birmovancov

Celá príprava na prijatie sviatosti birmovania má dve časti, ktoré sú navzájom prepojené.

Prvá je teoretická - náuková časť, ktorej úlohou je znova si oživiť vedomosti z oblasti náuky viery, Svätého Písma, prikázaní a sviatostí. To sa deje na stretnutiach v skupinke a pri piatkových mládežníckych sv. omšiach.

Druhá časť je praktická – duchovná, ktorá pozostáva z praktického

prežívania vlastného duchovného života t.j. prijímania sviatosti zmierenia, účasti na svätých omšiach hlavne v nedeľu a prikázaný sviatok, mládežníckych svätých omšívíkendovkách špeciálne pre birmovancov – budú 2 (formačná víkendovka - kurz FILIP a víkendovka v rámci skupinky), a iných duchovných aktivitách vo farnosti – adorácie, miništrovanie, mládežnícke spoločenstvo, čítanie v kostole, spev alebo hranie v mládežníckom zbore a iné...

Obe časti sú veľmi dôležité pri príprave na prijatie sviatosti birmovania a bez nich nie je možné pokračovať v príprave, alebo prijať sviatosť.

Aktuálne oznamy

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00

Informácie o sviatostiach


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania