• Sprievod pred farou
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Fara
 • Šarbel
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Personálne obsadenie

Pôsobiaci kňazi v našej farnosti - farár - dekan, kapláni, špeciálna pastorácia...

Farár - dekan:

 • PhDr.Mgr.Jozef Dronzek, PhD. 

Kapláni :

 • JCDr. Martin Šimko 
 • o. Michal Škulka 
 • Mgr. Dominik Plavnický
 • Diakon: Mgr. Patrik Janó
 • rehoľný  kňaz: Mgr. Marcin Bajda, Krakow 

Špeciálna pastorácia:

 • Mgr.  Martin Miškuf - školský kaplán Gymnázia sv. Moniky v Prešove 
 • Mgr. Peter  Štieber - školský kaplán KSŠ sv. Mikuláša v Prešove - 
 • Mgr. Pavol Knut- rektor a duchovný správca  pre Nemocnicu
 • Mgr. Erik Šoltés  - nemocničný kaplán         
 • Mgr. Martin Štieber - rektor UPC  /Univerzitné pastoračné centrum/ 
 • ThDr.Jozef Heske, PhD. - vikár pre Hnutie Svetlo-Život 
 • kňazi na dôchodku:
 • vdp. Imrich Anderko, kanoník, Štefan Farkaš 
 • správca kaplnky na Veselej : Mgr. Anton Seman 

Matrikárka a  iné  služby

 • Mgr. Jozefína Rečičárová 
 • Alžbeta Kopilcová, ekonómka
 • Iveta Karlíková, ekonómka
 • Lenka Smereková, ekonómka
 • kantorka: sr. MariStella,CJ.
 • Peter Holovič, kostolník
 • Jaroslav Jaš, správca
 • Emil Mašliš, pomocný správca a  pomocný  kostolník
 • Július Figura, Jozef Tkáč, Marek Uličný  - pomocní kostolníci
 • Kalvária: František Karafa, Cemjata: Jozef Vaňo,  Surdok: Benjamín Baňas  - kostolníci 
 •  knižnica - Ing. Mária Krempaská

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty