• Opatrenia 1
 • Sprievod pred farou
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Personálne obsadenie

Pôsobiaci kňazi v našej farnosti - farár - dekan, kapláni, špeciálna pastorácia...

Farár - dekan:

 • PhDr.Mgr.Jozef Dronzek, PhD. 

Farskí vikári :

 • JCDr. Martin Šimko 
 • Mgr.Michal Škulka 
 • Mgr.Kristián Karch
 • Diakon: Mgr.Jakub Mura
 • rehoľný  kňaz: Mgr. Marcin Bajda, Krakow 

Špeciálna pastorácia:

 • Mgr.Štefan Kaňuk - školský vikár Gymnázia sv. Moniky v Prešove 
 • Mgr. Peter  Štieber - školský vikár CZŠ a Gym. sv. Mikuláša v Prešove - 
 • Mgr. Pavol Knut- rektor kapl.a duchovný správca  pre Nemocnicu
 • Mgr. Erik Šoltés  - vikár pre nemocnicu         

 • ThDr.Marek Varga - vikár pre UPC  /univerzitné pastoračné centrum/ 
 •  Mgr. Martin Harčár - vikár pre UPC  /univerzitné pastoračné centrum/ 
 • ThDr.Jozef Heske, PhD. - vikár pre Hnutie Svetlo-Život 
 • kňazi na dôchodku:
 • vdp. Imrich Anderko, kanoník ,  Štefan Farkaš 
 • správca kaplnky na Veselej : Mgr. Anton Seman 

Matrikárka a  iné  služby

 • Mgr. Jozefína Rečičárová 
 • Anna Krivdová, ekonómka, Iveta Karlíková, pomocná ekonómka, Alžbeta Kopilcová, pomocná ekonómka
 • kantor: sr. M.Stella,CJ.
 • Peter Holovič, kostolník
 • Emil  Masliš, správca a kostolník
 • Július  Figura,  Jozef Tkáč, Milan Zusko,  Marek Uličný,  - pomocní  kostolníci
 • Kalvária: František  Karafa,  Cemjata: Jozef Vaňo ,  Surdok: Benjamín Baňas  - kostolníci 
 •  knižnica - neobsadená

Kontakt

COVID obmedzenia

 

Intencie - 1. adventný týždeň

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
vdp. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 658 364 0915 657 448, 0919 280 588


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania