• Fara
 • Šarbel
 • Sprievod pred farou
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Bohoslužby a spovedanie

Konkatedrála sv. Mikuláša

Sväté omše: 

Pondelok až  Piatok 
5.45, 6.15, 7.00 (okrem mesiacov júl a august), 10.00, 12.00,  18.00

( zmena počas štátnych sviatkov, 10.00 a  12.00 nie sú) 

Sobota: 6.15, 7.00, 18.00
Nedeľa: 5.45, 6,30, 7.45, 9.00 (okrem mesiacov júl a august), 10.00, 11.30,  15.00, 18.00

Aktuálne informácie o svätých omšiach v Konkatedrále sv. Mikuláša, na Kalvárii, na Cemjate, u sestier CJ a na Veselej ulici môžete nájsť v najnovšom Infoliste. Odporúčame pozrieť hlavne vtedy, keď  je prikázaný sviatok, alebo  deň pracovného voľna,či slávnosti  1.sv. prijímanie, sv. birmovania ...

Svätá spoveď - sv. zmierenia:

V pondelok až piatok:

 • od 05:45  do 06:55 (v mesiacoch júl a august od 5:45 do 6:40)
 • od 17:15  do 17:55

V sobotu:

 • od 06:15  do 06:55
 • od 17:15  do 17:55

V nedele a prikázané sviatky sa nespovedá.

 Spovedná  služba (pondelok - piatok)  od  10.00 - 11.55 (okrem mesiacov júl a august) je podľa  možností kňazov ( učíme v školách, máme kanceláriu, pohreby ....)   Na prvý piatok v mesiaci  nespovedáme,  chodíme po  chorých. 
 Ďakujeme za pochopenie.  Ide  o spovednú službu, nie  hromadné spovedanie. Viacerí kňazi spovedáme ráno aj večer. 


Duchovná služba vo FNsP Prešov:

Sv. omše v nemocničnej kaplnke sv. Giuseppe Moscatiho:

 • Pondelok - Piatok: 15.00 hod. - rím.kat.
 • Sobota: 15:00 hod. - gr.kat. liturgia
 • Prvá sobota v mesiaci: Večeradlo - 13.30 hod., po večeradle sv. omša o 15:00 hod. - rím.kat.
 • Nedeľa a dni pracovného pokoja - 10.30 hod.

Telefón:

 • vdp. Pavol Knut 0902 246 186
 • vdp. Erik Šoltés  0902 246 186
 • so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244

Sviatosť zmierenia - sv. spoveď

 • 9.30 - 10.30 hod., 13.00 - 14.45 hod.
 • pri lôžku nemocného od 10.30 hod. a na požiadanie kedykoľvek
 • na prvý piatok na každom oddelení

Sv. ruženec - pred každou sv. omšou, utorok - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu.

Sv. prijímanie mimo sv. omše pri lôžku - podľa potreby.

Rozhovor s duchovným otcom nemocnice je možný v konzultačnej miestnosti vedľa kaplnky.


Sv. omše na ďalších miestach:

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kalvária - - - - - - 16:30

Cemjata

SURDOK

- - - - 1.piatok v mesiaci
17:00
-

10:15

9.00

Sestry CJ 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 08:00
Konkatedrála

5,45.

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

 

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

6.15

7.00

 

 

18.00

5.45

6.30

7.45

9.00

10.00

11.30

15.00

18.00

Veselá -8.30   - - 08:30 - 09:00

 Od 1.7 -1.9.  sv. omše  o  7.00 nie sú. 

Upozornenie: Aktuálne informácie o svätých omšiach v konkatedrále, na Kalvárii, na Cemjate, u sestier CJ a na Veselej ulici môžete nájsť v najnovšom Infoliste. V tomto článku uvádzame iba zvyčajné časy sv. omší.

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0914 299 016


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 10.00 - 11.55 hod. (okrem mesiacov júl a august)


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty