• Sprievod pred farou
 • Opatrenia 1
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Bohoslužby a spovedanie

Konkatedrála sv. Mikuláša

Sväté omše: 

Pondelok až  Piatok 
5.45, 6.15, 7.00. 10.00, 12.00,  18.00
Sobota: 6.15, 7.00, 18.00
Nedeľa: 5.45, 6,30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Aktuálne informácie o svätých omšiach v Konkatedrále sv. Mikuláša, na Kalvárii, na Cemjate, u sestier CJ a na Veselej ulici môžete nájsť v najnovšom Infoliste. Odporúčame pozrieť hlavne vtedy, keď  je prikázaný sviatok, alebo  deň pracovného voľna,či slávnosti  1.sv. prijímanie, sv. birmovania ...

Svätá spoveď - sv. zmierenia:

V pondelok až piatok:

 • od 05:45  do 06:55
 • od 17:15  do 17:55

V sobotu:

 • od 06:15  do 06:55
 • od 17:15  do 17:55

V nedele a prikázané sviatky sa nespovedá.

Počas pandémie, spovedná  služba od  9.55 - 11.55 nie je. Ďakujeme za pochopenie.  Ide  o spovednú službu, nie  hromadné spovedanie. Viacerí kňazi spovedáme ráno aj večer. 


Duchovná služba vo FNsP Prešov:

Sv. omše v nemocničnej kaplnke sv. Giuseppe Moscatiho:

 • Pondelok - Piatok: 15.00 hod. - rím.kat.
 • Sobota: 15:00 hod. - gr.kat. liturgia
 • Prvá sobota v mesiaci: Večeradlo - 13.30 hod., po večeradle sv. omša o 15:00 hod. - rím.kat.
 • Nedeľa a dni pracovného pokoja - 10.30 hod.

Telefón:

 • vdp. Peter Bednár 0902 246 186
 • vdp. Bystrik Sabo  0902 246 186
 • so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244

Sviatosť zmierenia - sv. spoveď

 • 9.30 - 10.30 hod., 13.00 - 14.45 hod.
 • pri lôžku nemocného od 10.30 hod. a na požiadanie kedykoľvek
 • na prvý piatok na každom oddelení

Sv. ruženec - pred každou sv. omšou, utorok - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu.

Sv. prijímanie mimo sv. omše pri lôžku - podľa potreby.

Rozhovor s duchovným otcom nemocnice je možný v konzultačnej miestnosti vedľa kaplnky.


Sv. omše na ďalších miestach:

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Kalvária - - - - - - 16:30
Cemjata - - - - 1.piatok v mesiaci
17:00
- 10:15
Sestry CJ 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 08:00
Konkatedrála

5,45.

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

 

5.45

6.15

7.00

10.00

12.00

18.00

6.15

7.00

 

 

18.00

5.45

6.30

7.45

10.00

11.30

13.30

15.00

18.00

Veselá -8.30   - - 08:30 - 09:00

 Od 1.7 -1.9.  sv. omše  o  7.00 nie sú. 

Upozornenie: Aktuálne informácie o svätých omšiach v konkatedrále, na Kalvárii, na Cemjate, u sestier CJ a na Veselej ulici môžete nájsť v najnovšom Infoliste. V tomto článku uvádzame iba zvyčajné časy sv. omší.

Kontakt

COVID obmedzenia

 

Intencie - 1. adventný týždeň

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
vdp. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 658 364 0915 657 448, 0919 280 588


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania