• Spoločná fotka pred farou
  • Vysviacka
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Fara
  • Sprievod pred farou
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • S biskupom
  • Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Kostoly

Kalvária

Dejiny Kalvárie sa začínajú v r. 1721 postavením prvej kaplnky krížovej cesty. Ďalšie kaplnky spolu s kostolíkom boli dobudované v roku 1756. Jednotlivé kaplnky majú obdĺžnikový tvar so štítom bohato zdobeným reliéfmi.
V kaplnkách sú drevené polychromované reliéfy zobrazujúce jednotlivé zastavenia krížovej cesty Krista. Najbohatšiu výzdobu má kostol sv. Kríža so svojimi bočnými kaplnkami a kaplnka Svätých schodov, ktorú dal vystaviť litovské knieža Karol Radzivill r. 1765. Postranné kaplnky kostolíka sv. Kríža majú krásnu umeleckú vymaľbu a barokový interiér. Interiér kostola imituje skutočnú Golgotu.

V r. 1766 - 1767 bolo postavené zastavenie, ktoré predstavuje scénu na Pilátovom dvore. "Koho chcete, aby som vám prepustil? Ježiša alebo Barnabáša?". Komplex Kalvárie bol dokončený r. 1769, keď na sviatok Povýšenia sv. Kríža dňa 14. Septembra sa konala slávnosť posviacky a odpustová slávnosť. Odpustové slávnosti sv. Kríža sa konajú každoročne za účasti tisícov veriacich z Prešova a širokého okolia. V r. 1982-1983 sa uskutočnila rozsiahla obnova všetkých objektov kalvárie. Objekty dostali pôvodnú polychromiu, takže sa nám prestavili v pôvodnej svojej kráse. Boli vyrúbané prestárle stromy a vysadené nové. Kostolík na vyvýšenom kopčeku dodáva scenérii mesta dominantu. Ktokoľvek ju obdivuje. Nie jeden z návštevníkov Kalvárie príde sme s láskou, aby sa stade pozrel na búrlivý rast mesta. Od roku  2006 prebieha rekonštrukcia   kaplniek. Jedná  z  nich  bola úplne rozpadnutá. V roku  2012 sa kostol nanovo  obkopal a  prevzdušnili sa základy  cez  mop fóliu a kamenný  zásyp. Ku  celému komplexu  patrí  aj  domček v ktorom je od roku 2009 sídlo hnutia Svetlo a Život.V roku  2015 začala  oprava Kaplnky  Sv. schody.

Kostol sv. Kríža na cintoríne (1790)

Kostolík na cintoríne slúžil pôvodne dôchodcom, ktorí bývali v starobinci. Každoročne sa tu konali a konajú slávnosti Vzkriesenia a Dušičkové pobožnosti. ( sv. omše )  V roku 2012, boli  odstránene z  interieru  drevené soklové obklady, ktoré tam boli  dosť nešťastne osadené  v roku 1986   čo kaplnku,  ktorá  je dosť zamoknutá aspoň trocha prevzdušnilo. V roku  2016 sa  urobila nová elektroinštalácia a  vymaľoval sa interier.

Kaplnka sv. Ondreja na Vydumanci

 Na  Bielu sobotu  je pri nej posviacka veľkonočných jedál. Sv. omša sa tu slávi v mesiaci  november,  zo sviatku  sv. Ondreja. V roku  2011 sa  do tejto kaplnky  osadila socha sv. Ondreja z dielne  akademického sochára   Jána Zelinku. Sochu požehnal   pri sv. omši Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup. V tom istom roku  sa  odvzdušnili základy a odstranila sa  zamoknutá  vonkajsia omietka  a  urobila sa nová  fasáda. 

Kaplnka sv. Anny na Dúbrave

Kaplnku na Dúbrave postavili na počesť sv. Rodiny r. 1904. Býva tu každoročne posviacka veľkonočných jedál na Bielu sobotu. Sv. omša z  odpústovej  slávnosti  sv. Anny. V roku  2018 sa urobila generálna údržba a oprava  a síce, výmenná dverí,  reštaurovanie exteriéru a interiéru kaplnky.

Kostol sv. Petra a Pavla na Surdoku

Kostolík na Surdoku bol vybudovaný r. 1943 a zasvätený svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,  Sv. omša sa tu slávi:   Vianočná vigília (večer o 21.00 hod). a  na sviatok sv. Petra a Pavla.  Bielu sobota:  posviacka veľkonočných jedál. Od  januára  2019 sa  tu slávi sv. omša každú nedeľu o 9.00 hod. Opustová slávnosť je vždy o 10.30 hod. 

Kostol sv. Donáta na Cemjate

Bol vybudovaný r. 1820 na počesť sv. Donáta, ktorý žil v štvrtom storočí a ako svätec sa zaslúžil o jednotu kresťanov. Kostolík bol obnovený zvnútra i zvonku r. 1985-1989. Generálna oprava kostola, statické zabezpečenie, fasáda, vymaľovanie interiéru a jeho úprava sa uskutočnila v rokoch 2016-2017. Odpustová slávnosť je na prvú augustovú nedeľu. 

Kaplnka sv. Jozefa Moscatiho v nemocnici J. A. Raimana

(v kaplnke sú od roku 2012 uložené aj relikcie tohto svätca)      

Podnet pre vznik kaplnky vyšiel z radov lekárov - MuDr. Dušana Hrušku, MuDr. Michala Polačka a MuDr Pavla Štofeja a taktiež projektanta kaplnky Ing. Arch. Dezidera Smelého. Kaplnka je umiestená na centrálnej chodbe nemocničného monobloku. Slávnostne ju posvätil vtedajší arcibiskup Alojz Tkáč, za účasti gréckokatolíckého otca biskupa Jána Hirku a vtedajšieho prešovského otca dekana Mateja Babčáka, 25. októbra 1991. Patrónom kaplnky je lekár sv. Jozef Moscati.

 Od začiatku vzniku kaplnky sa o chod bohoslužieb starali kňazi z farnosti sv. Mikuláša a taktiež gréckokatolícki duchovní otcovia. V areáli nemocnice sa spustilo rozhlasové vysielanie ruženca a svätej omše, určené pre pacientov upútaných na lôžko. 1. júla 1998 bola pri nemocničnej kaplnke zriadená riadna duchovná správa a správou pastoračnej činnosti bol poverený duchovný otec František Mašľár. Z iniciatívy dekana Jozefa Dronzeka od roku 2011 spravujú kaplnku dvaja rím.kat. kňazi, ktorým pripravil samostatné bývanie na Šidlovci. Títo kňazi sú pre nemocničnú službu k dispozícii 24 hodín.

Aktuálne oznamy

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00

Informácie o sviatostiach


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Videozáznam

Liturgické čítania