• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?

TERMÍN SOBÁŠA

Termín sobáša nahlasujú snúbenci osobne, alebo aspoň jeden z nich (nie ich rodičia a nie telefonicky ani e-mailom) v kancelárii farského úradu aspoň 6 mesiacov pred termínom. 

V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti sv. Mikuláša a chcú mať sobáš v našej farnosti, najprv musia navštíviť príslušný farský úrad, požiadať o povolenie sobášiť sa v našej farnosti a až potom zájsť k nám.

Sobáš vo františkánskom kostole, alebo niekde inde na území našej farnosti si dohodnú snúbenci osobne s rehoľníkmi (  kňazom ) a až potom ho nahlásia v kancelárii farského úradu. Donesú o tom potvrdenie z tohto kláštora  potvrdenie.

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY

Obaja snúbenci minimálne 3 mesiace pred sobášom začnú absolvovať všetky náuky (podľa rozpisu v prihlasovacom formulári)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA PREDMANŽELSKÉ NÁUKY 2018 (január-august)
Oznam: Všetky termíny pre január až august 2018 sú už obsadené, prihlasovanie momentálne nie je možné, preto bol odkaz na prihlasovací formulár zrušený.
Ak sú náuky v inej farnosti (u iného kňaza) doložia potvrdenie o ich absolvovaní.

DOKUMENTY K SOBÁŠU

Minimálne 3 mesiace pred sobášom obaja snúbenci v kancelárii farského úradu spíšu cirkevnú sobášnu zápisnicu, ku ktorej doložia:

  1. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť o manželstvo z Mestského úradu.
  2. Krstné listy (nie staršie ako 6 mesiacov).
  3. Licenciu - povolenie k sobášu (ak sú obaja z inej farnosti
  4. Sobášny list (ak už sú civilne sobášení na Mestskom úrade).

Pred spísaním sobášnej zápisnice na farskom úrade sa snúbenci ohlásia na tel. čísle: 051 / 77 33 500

ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Ak je jeden zo snúbencov z inej krajiny,( aj  Česko ) v ktorej sa aktuálne zdržiava, aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad   ( v mieste   kanonického  bydliska, t.j ak žije minimálne  tri mesiace na danom mieste,  už  podlieha  kompetencií  danej farnosti,  kde sa  zdržiava ) ju zašlú na Arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad.

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Národné stretnutie mládeže P18

26. – 29. júl 2018
Národné stretnutie mládeže


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
http://www.szlak.maryjny.pl

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária 2017

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii 2017

Videozáznam

Liturgické čítania