• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?

TERMÍN SOBÁŠA

Termín sobáša nahlasujú snúbenci osobne, alebo aspoň jeden z nich (nie ich rodičia a nie telefonicky ani e-mailom) v kancelárii farského úradu aspoň 6 mesiacov pred termínom. 

V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti sv. Mikuláša a chcú mať sobáš v našej farnosti, najprv musia navštíviť príslušný farský úrad, požiadať o povolenie sobášiť sa v našej farnosti a až potom zájsť k nám.

Sobáš vo františkánskom kostole, alebo niekde inde na území našej farnosti si dohodnú snúbenci osobne s rehoľníkmi (  kňazom ) a až potom ho nahlásia v kancelárii farského úradu. Donesú o tom potvrdenie z tohto kláštora  potvrdenie.

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY

Obaja snúbenci minimálne 3 mesiace pred sobášom začnú absolvovať všetky náuky (rozpisy  termínov predmanželských náuk nájdete nižšie). Ak sú náuky v inej farnosti (u iného kňaza) doložia potvrdenie o ich absolvovaní.

Kurz prípravy na manželstvo

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva.

Termíny september - december 2018

 • 1. kurz – 9x pondelok: 3., 10. ,17., 24.9., 1., 8., 15., 22., 29.10.2018
 • 2. kurz – 6 stretnutí: 11., 12., 13., 18., 19., 20.10.2018
 • 3. kurz – 6 stretnutí: 8., 9., 10., 15., 16., 17.11.2018
 • 4. kurz – 9x štvrtok: 4., 11., 18., 25., 31.10., 8., 15., 22., 29.11.2018
 • 5. kurz - 5x pondelok: 12., 19., 26.11., 3., 10.12.2018
 • 6. kurz – 9x piatok: 5., 12., 19., 26.10., 2., 9., 16., 23., 30.11.2018

V mesiaci január 2019 predmanželské náuky nebudú! Náuky sú: termíny v pondelky, štvrtky, piatky: od 18.30 hod. na farskom úrade. Termíny 6 stretnutí: štv., pia. od 18.30 hod. a sobota 8.30 – cca 14.00 hod. na farskom úrade. Ak máte záujem o niektorý z kurzov, nahláste sa osobne vo farskej kancelárii alebo telefonicky na číslo farského úradu.

Témy stretnutí

 • Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
 • Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
 • Manželská láska
 • Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
 • Kresťanská viera
 • Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
 • Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
 • Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
 • Sviatosti, sviatosť manželstva

Môžete sa na predmanželskú prípravu prihlásiť aj v Centre pre rodinu Sigord centrumsigord.sk, aj v iných farnostiach mesta Prešov alebo na web stránke www.domanzelstva.sk máte rozpis kurzov na celom Slovensku s možnosťou on-line prihlásenia sa.

Ďakujeme za porozumenie!

DOKUMENTY K SOBÁŠU

Minimálne 3 mesiace pred sobášom obaja snúbenci v kancelárii farského úradu spíšu cirkevnú sobášnu zápisnicu, ku ktorej doložia:

 1. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť o manželstvo z Mestského úradu.
 2. Krstné listy (nie staršie ako 6 mesiacov).
 3. Licenciu - povolenie k sobášu (ak sú obaja z inej farnosti
 4. Sobášny list (ak už sú civilne sobášení na Mestskom úrade).

Pred spísaním sobášnej zápisnice na farskom úrade sa snúbenci ohlásia na tel. čísle: 051 / 77 33 500

ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Ak je jeden zo snúbencov z inej krajiny,( aj  Česko ) v ktorej sa aktuálne zdržiava, aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad   ( v mieste   kanonického  bydliska, t.j ak žije minimálne  tri mesiace na danom mieste,  už  podlieha  kompetencií  danej farnosti,  kde sa  zdržiava ) ju zašlú na Arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad.

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00

 

Národné stretnutie mládeže P18

26. – 29. júl 2018
Národné stretnutie mládeže


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
http://www.szlak.maryjny.pl

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária 2018

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii 2018

Videozáznam

Liturgické čítania