• Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • S biskupom
  • Vysviacka
  • Spoločná fotka pred farou
  • Fara
  • Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Prešovská Kalvária - 250 rokov
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Prehľad dejín Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove

Prešovská Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove patrí k najkrajším stavbám neskorej gotiky u nás. Svojimi rozmermi: dĺžka 54,7 m, šírka 34-45 m, výška 16 m, patrí k najväčším chrámom na Slovensku. Patrónom konkatedrály je sv. Mikuláš, ktorý sa v 13. storočí tešil veľkej úcte medzi veriacimi v Prešove. Konkatedrálu začali stavať po r. 1347 na mieste staršej sakrálnej stavby. V r. 1501 levočský kamenár PETER urobil plán prestavby kostola zo stránky kamenárskej, murárskej a staviteľskej. Prestavbu viedol prešovský majster JÁN BRENGISZEN, dôverník mesta. Pritom mu pomáhali kamenárski majstri MIKULÁŠ A MICHAL. Gotické ozdobné detaily vydávajú svedectvo o ich majstrovstve.

V r. 1505 dokončili trojlodie, v r. 1509 južnú vstupnú halu kostola, v r. 1511 organový chór a v r. .1515 kostolnú vežu. Celkový vzhľad kostola je vzácnou pamiatkou éry neskorej gotiky a jedinečnou dominantou historického jadra mesta. Za reformácie (r. 1624) po požiari bol kostol adaptovaný vstavaním speváckych empór. V r. 1768 kostol opravili a súčasne postavili južný klasicistický portál. V r. 1903-1904 bola veža kostola regotizovaná. Pri generálnej obnove v roku 1950 kostol dostal novú travertínovú dlažbu, novú omietku, maľbu, farebné okná, rozhlas, novú krížovú cestu a opravu strechy. Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovalo málo pamiatok. Najvzácnejšia je skriňa z bývalého gotického krídlového oltára (1490-1506), pojatá do dnešného barokového hlavného oltára. Sú v nej tri sochy (210 cm): socha P. Márie, po jej pravici socha sv. Mikuláša, vľavo socha sv. Vojtecha. Tabuľové maľby z krídiel spomínaného gotického oltára sú novoinštalované v apside severnej lode kostola. Vzácne sú neskorogotické plastiky z dielne rezbára Majstra Pavla - archanjel Gabriel a Ukrižovaný. Ku klenotám baroka patrí kazateľnica, malý organový chór i veľký organ. Fragmenty nástenných malieb sú z 15. Storočia, v lodi zo 17.storočia. Ku   vnútornej a vonkajšej obnove kostola sa pristúpilo v roku 1982 za  pôsobenia  kanonika  Jozefa Šestáka.  Nanovo sa ku reštaurovaniu  pristúpilo od roku  2010 za pôsobenia dekana Jozefa Dronzeka V rámci vnútornej obnovy sa uskutočnila celková výmaľba, očista a petrifikácia fresiek,ä reštaurovali sa  dve secofresky Mojžiša a Árona ) nové usporiadanie mobiliara, úprava svätyne a  osadenie oltára.. nových svietidiel,  rekonštrukcia zvonov ,  celková úprava sakristie a priestranstva v severnej lodi. V rámci vonkajšej generálnej obnovy bola prestrešená celá strecha. V roku  2016  bola prevzdušnená severná  strana  konkatedrály  vzdušným kanálom.  Takto Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa stáva okrasou a dominantou starodávneho námestia mesta.

Modlitba ku sv. Mikulášovi, patrónovi farnosti:

Bože, darca každého dobra, na príhovor svätého Mikuláša biskupa, pomáhaj nám v každej núdzi a chráň nás pred každým nešťastím; daj nám veľkodušné srdce, aby sme ochotne dávali iným, čo prijímame od teba a tak bezpečne kráčali po ceste spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária 2018

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii 2018

Videozáznam

Liturgické čítania