• Vysviacka
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Sprievod pred farou
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
  • Spoločná fotka pred farou
  • S biskupom
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Fara
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov,
od 1.10.2017 Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov
Sídlo:
Hlavná 81, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., farár a dekan

Kontakty:
Telefón: 051/7733500, 0918 350 484
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.presov.rimkat.sk


IČO: 17147000

DIČ: 2021225800

IČ DPH: SK2021225800

 

Zapísaná v Zozname cirkevných organizácií Ministerstva kultúry SR


Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu IBAN: SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Zákazky

Zákazka 1

Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - "Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša - I. etapa"

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené v Ú. v. EÚ/S S98 dňa 25.05.2018 č. 2018/S 098-223715.

Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) vedenom na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16878 dňa 25.05.2018

Verejný obstarávateľ v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a so súťažnými podkladmi súčasne zverejňuje prílohy súťažných podkladov v editovateľných formátoch aj na svojej web stránke dňa 25.05.2018

Dokumenty:

 

Zákazka 2

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní "Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove"

Dokumenty na stiahnutie:

Zákazka 3

Predmet zákazky: Kostol sv. Mikuláša - reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Č. obstarávania: 12960 - WYP

Oznámenie zverejnené: vo VVO č. 185/2018 zo dňa 18.9.2018

Postup verejného obstarávania: podľa § 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z., jednoobálkový systém - § 49, ods. 6, reverzný postup - § 114, ods. 9

Dokumenty na stiahnutie:

Zákazka 4

Predmet zákazky: Pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie - reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou - priame zadanie zákazky

Dokumenty:

Zákazka 5

Predmet zákazky: Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Dokumenty:

Zákazka 6

Predmet zákazky: Reštaurovanie výtvarných súčastí Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 - I. etapa

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Dokumenty:

Zákazka 7

Predmet zákazky: Reštaurovanie empory chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Dokumenty:

Aktuálne oznamy

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00

Informácie o sviatostiach


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Videozáznam

Liturgické čítania