• Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
  • S biskupom
  • Vysviacka
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Spoločná fotka pred farou
  • Fara
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Prešovská Kalvária - 250 rokov
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Projekty

Projekt: Priateľstvo a pomoc bez hraníc (číslo CBC02/PSK-I/043)

Dňa 5.5.2016 podpísal žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pre vybrané projekty do 2017 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom - Priateľstvo a pomoc bez hraníc.

Čítať ďalej: Projekt: Priateľstvo a pomoc bez hraníc (číslo CBC02/PSK-I/043)

Projekt: REŠTAUROVANIE INTERIÉRU KAPLNKY KALVÁRSKEJ, 4. ZASTAVENIE (SVÄTÉ SCHODY)

  • I. ETAPA REŠTAUROVANIE INTERIÉRU OLTÁRNEJ ČASTI
  • OMIETKOVÉ A MAĽOVANÉ VRSTVY, KALVÁRIA 12365, PREŠOV, V ÚZPF POD Č. 3340/5

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projekt „Obnova fresiek v interiéri Kaplnky kalvárskej, 4. Zastavenie – Sväté schody, Kalvária 12365, Prešov“  je realizovaný z grantu Nadácie VÚB.

Čítať ďalej: Projekt: REŠTAUROVANIE INTERIÉRU KAPLNKY KALVÁRSKEJ, 4. ZASTAVENIE (SVÄTÉ SCHODY)

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Videozáznam

Liturgické čítania