norwaygrants
po-kraj
Farnosť sv. Mikuláša

Supported by a grant from Norway
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
Spolufinancované z štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Názov projektu: Priateľstvo a pomoc bez hraníc
Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov
Výška NFP: 73 865 EUR

untitled-31
_mg_3563
_mg_3568
_mg_3572
_mg_3574
_mg_3589
_mg_3593
_mg_3600
_mg_3601
_mg_3602
_mg_3611
 
 
Powered by Phoca Gallery