norwaygrants
po-kraj
Farnosť sv. Mikuláša

Supported by a grant from Norway
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
Spolufinancované z štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Názov projektu: Priateľstvo a pomoc bez hraníc
Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov
Výška NFP: 73 865 EUR

  • úvodná konferencia,
  • výmenný pobyt detí na Slovensku,
  • letný tábor pre deti zo Slovenska a Ukrajiny organizovaný na Ukrajine,
  • panel expertov/metodický seminár,
  • výstupom spolupráce expertov bude Memorandum o spolupráci 2015 – 2020,
  • slávnostný slovensko – ukrajinský koncert v konkatedrále sv. Mikuláša,
  • záverečná konferencia.

 

V rámci realizácie projektu bude zároveň vykonaná sanácia severnej časti konkatedrály sv. Mikuláša.