• Spoločná fotka pred farou
 • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
 • Sprievod pred farou
 • Fara
 • Vysviacka
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • S biskupom
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Detské sv. omše

Detské sv. omše

Priamy prenos sv. omše z nedele môžete sledovať na Youtube kanáli Farnosť sv. Mikuláša Prešov:

20.12.2020 (nedeľa) o 11:30 - Prenos sv.omše pre deti z konkatedrály - https://youtu.be/TgiMhYvbSbc

Katechéza zo sv. omše:

V čase adventu je zvykom mať v rodinách adventný veniec. Aj ten môže byť výzvou, aby nebol iba dekoráciou našich príbytkov, ale miestom, kde sa rodina modlí, zjednocuje medzi sebou a s Bohom.

Dôležité je, aby sme si vytvorili určitý čas na modlitbu, aby to bola modlitba recitovaná ale i osobná (prosby, vďaky), aby bol vytvorený priestor (okolo adventného venca pri zapálenej svieci), aby sme využili čítanie Svätého písma alebo Katechizmu katolíckej cirkvi.

Prichádza obdobie Adventu, v ktorom sa pripravujeme na Vianoce. V tomto období nás Ježiš volá k radosti z príchodu Pána, k radosti, ktorá vedie k službe, k radosti zo stretnutia s Ježišom, ktorá nás vedie k stretnutiu s inými.

Obdobie štyroch týždňov, ktoré predchádzajú sláveniu vianočných sviatkov, má byť pre nás časom prípravy, časom, kedy nanovo otvoríme svoje srdce Bohu. Nad tým, aby sme viac zo svojho času venovali blížnym, aby sme boli vnímaví na ich potreby, na to, v čom im môžeme pomôcť.

Obdobie adventu, napriek tomu, čo všetko v ňom prežívame, má byť pre nás radostným časom. Časom, kedy budeme mať čas pre Boha, čas pre seba i pre druhých ľudí. Časom pokoja, ktorý si nedáme vziať zhonom, zbytočným naháňaním sa za vecami, ktoré nie sú najdôležitejšie. Časom modlitby, kedy dovolíme Bohu, aby sa počas vianočných sviatkov narodil nielen v jasličkách, ale predovšetkým v našich srdciach. Preto majme odvahu zastaviť sa a prežiť čas adventu pokojne a radostne, aby bol pre nás duchovnou prípravou na to, čo budeme o štyri týždne sláviť.

Adventné kartičky

Má to byť inšpirácia a pomôcka na ceste, na ktorej sa približujem Bohu a stávam sa citlivejším voči druhým, čím sa otváram pre narodenie Ježiša vo svojom srdci.

Latinské slovo „advent“ znamená príchod. Tešíme sa totiž z toho, že Ježiš prišiel na svet a narodil sa v Betleheme – aby si Boh a ľudia mohli byť blízko; tešíme sa tiež, že príde po druhýkrát, na konci časov a s veľkou silou – aby obnovil celý svet do Božej krásy.

Adventné karty

Vytlačte si oba súbory: 1) Adventné kartičky a 2) Malé plamienky k vyfarbeniu. 

Každý deň (napr. večer pri spoločnej modlitbe) si buď celá rodina alebo každý jednotlivo vytiahne z hromádky jednu kartu, na ktorej nájde úlohu . Počas nasledujúceho dňa sa pokúsi úlohu splniť. Pokiaľ sa vám splniť nepodarí, môžete si kartičku ponechať na nasledujúci deň. Večer sa môžete zísť a spoločne si povedať, ako sa komu darilo či nedarilo, a vzájomne sa povzbudiť. Ten, komu sa podarí úlohu splniť, vyfarbí malý plamienok a nalepí na pruh tvrdého papieru. Môžete tak sledovať, ako bude postupne svetlo pribúdať. Potom odovzdajte kartičky späť na hromádku a premiešajte. Každý si potom vyberie ďalšiu kartu. 

Pruhy papieru s malými plamienkami zlepte do kruhu, aby ste sa mohli tešiť s pribúdajúceho svetla. Podľa množstva sviečok postupne pridávajte väčšie kruhy. Na Vianoce potom do stredu kruhov dajte jasličky s malým Ježiškom, pretože on je to pravé svetlo pre náš život.

https://www.facebook.com/oratkoonline/videos/190392166026347/

Ako znie Desatoro?

 1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
 10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho.

Domáca úloha na detskú sv. omšu

 

 

 

Aktuálne oznamy

Výnimočná situácia kvôli vírusu COVID-19

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania