• Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Fara
  • Spoločná fotka pred farou
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Sprievod pred farou
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Vysviacka
  • S biskupom
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Aktuality

COVID obmedzenia

Od pondelka 20.9.2021 podľa COVID automatu prechádzame na červenú farbu (1. stupeň ohrozenia). Všetky rímskokatolícke kostoly mesta Prešov prijímajú systém COVID automatu. V každom kostole budú vyhradené sv. omše len pre zaočkovaných, keďže v tom prípade nie je obmedzenie kapacity. Zároveň budú aj sv. omše v režime Základ a OTP. Prosíme vás, aby ste si všímali oznamy vo farnostiach. 

Od pondelka 20.9.2021 budú v konkatedrále vyhradené nasledovné sv. omše len pre zaočkavaných (osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne): pondelok - piatok 12.00 hod., nedeľa 5.45, 7.45, 15.00 hod.

Od pondelka 20.9.2021 budú v konkatedrále vyhradené následovné sv. omše pre režim Základ (všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania): pondelok - piatok 7.00 a 18.00 hod., sobota 7.00 hod. a nedeľa 6.30 a 13.30 hod. Maximálna kapacita v tomto režime je 100 ľudí.

Sv. omše v režime OTP (osoby, ktoré sú plne očkované, testované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní) budú následovne: pondelok - piatok 5.45, 6.15, 10.00 hod., sobota 6.15 a 18.00 hod., nedeľa 10.00, 11.30, 18.00 hod.

Pri každej sv. omši je aj povinný zoznam účastníkov na sv. omši. Prosíme vás, doma si vypíšte papierik s vašimi údajmi (meno, priezvisko, telefónny kontakt). Pri vstupe do konkatedrály budú pripravené krabice, kam tieto papieriky môžete vhodiť.

 

Kontakt

COVID obmedzenia

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania