• Spoločná fotka pred farou
 • Sprievod pred farou
 • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
 • Fara
 • Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
 • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
 • Vysviacka
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
 • S biskupom
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Aktuality

Výnimočná situácia kvôli vírusu COVID-19

Drahí naši farníci 

Zákaz verejného zhromažďovania  a teda aj verejného slávenie sv. omše stále platí. 

Dekan, kapláni a diakoni  farnosti sv. Mikuláša. 

V nedeľu  pozeralo prenos z  konkatedrály 170 ľudí,  teda toľko sa prihlásilo na  pozeranie. Reálne je to určite viac,  lebo pozeráte  naraz viacerí. Sledujte a modlite sa s nami naďalej.  Ďakujeme za  modlitby.  

P.S. Pre objektívne prekážky nemáme za neúčasť v nedeľu na sv. omši ťažký hriech. 

PRENOSY SV. OMŠE  Z KONKATEDRÁLY SV. MIKULÁŚA 

Pondelok až  Sobota  6.45 hod.  

NEDEĽA  7.45 hod.  

www.bodka.tv

Vzhľadom na danú situáciu s ktorou  je prepojený aj totálny výpadok  príjmu  z  milodarov a zvončeka  ktorý sa výlučne používa na chod kostola a farnosti , vás chceme poprosiť, aby ste prispeli  prevodom na náš účet: Pán Boh  zaplať za ochotu . 

SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

                                                                               

                                                                                         Ďakujem za  milodary, ktoré ste vložili na  účty.  Vklady si  môžete všimnúť v Infoliste. 

 

                                   https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie- 

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Vzhľadom na výnimočnú situáciu so šírením sa vírusu COVID-19, usmernením KBS a ÚVZ MZ SR, sa vyžadujú výnimočné riešenia:

 • Zakázalo sa verejné slávenie bohoslužieb na celom území Slovenska do odvolania.  Preto sv. omše  budú slúžené kňazmi farnosti bez účasti verejnosti. Nemôžeme si dovoliť neodslúžiť vaše úmysly, preto ich budeme denne sláviť bez účasti verejnosti  vždy ráno 6:45 hod. V nedeľu  budeme sláviť sv. omšu  od  7.45 hod. Čas slávenia sv. omše vo farskom kostole uvádzame preto, aby ste s nami mohli vytvoriť puto duchovnej jednoty.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme od 7.45  (každý deň okrem nedele). Prosíme, aby ste rešpektovali že sa spovedá len v spovedniciach,  kde sú  na mriežkach fólie alebo vonku .... Nevytvárajte rad  pred spovednicami,  držte si odstúp od  ostatných.  Spoveď si môžete dohodnúť aj telefonický  alebo  cez  email. 
 • Konkatedrála ostane otvorená pre osobnú modlitbu denne v čase 7:00 - 18:00 hod. Budú  otvorené hlavné dvere  po  mrežu. 
 • Pohrebné obrady v tomto časovom období je dovolené vykonávať. Prosba.,  nech sa na pohreboch zúčastnia len najbližší príbuzní.  
 • Zrušené sú aj pobožnosti krížových ciest , duchovná obnova farských spolupracovníkov ako aj stretnutia s rodičmi prvoprijímajúcich detí či birmovancov.
 • Farskú kanceláriiu  bude možné navštívíť len po telefonickom alebo osobnom dohovore. Na dverách máte  kontakt   na  mobil, zavolajte nám. 
 • Pohreby, zaopatrenie chorých a iné súrne záležitosti hláste telefonicky na čísla: (051)/7733500 alebo 0905 658 364 alebo 0915 657 448.

Veríme a modlíme sa spolu s vami, že tieto opatrenia budú čo najskôr odvolané! Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť a disciplinovanosť. Kňazi farnosti

 Ďalšie informácie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí, návšteve kostolov a modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej sú v nasledujúcej časti článku.

 


 

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

(10.3.2020 – 23.3.2020 - zdroj: Košická arcidiecézahttps://www.ke-arcidieceza.sk/ )


Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke http://www.tvlux.sk/, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy https://www.ke-arcidieceza.sk/ tiež nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 h.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu prosíme príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch.Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. V tejto súvislosti vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.
 
Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
 V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! - Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevyrobí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.
 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

 
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti.
AMEN
 
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
ABÚ Košice, Prot. č. 374/17
 
 
 

Aktuálne oznamy

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Videozáznam

Liturgické čítania