• Verejná zbierka na rekonštrukciu organa
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Spoločná fotka pred farou
  • S biskupom
  • Vysviacka
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Prešovská Kalvária - 250 rokov
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Fara
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Sociálna oblasť

Naša viera nás učí milovať všetkých ľudí. Pozýva nás byť pozorným na to, čo oni sú a rešpektovať ich. My nie sme na to aby sme „obracali ", ale aby sme evanjelizovali, učili, objasňovali a milovali.

My sme len na ceste.

Láska k blížnemu je cestou, aby sme stretli Boha. A zatvárať oči pred blížnym nás robí slepými aj voči Bohu. ( Benedikt XVI.)

Farnosť sv.Mikuláša je spoločenstvo, ktoré nežije iba v kostole. Žije aj vzťahmi, ktoré sa vyznačujú dávaním aj prijímaním. Tomu odpovedá aj činnosť spoločenstiev a jednotlivcov v sociálnej oblasti, ktorá sa rozčlenila na tieto časti:

Charita - zbierka šatstva ( podľa potreby aj zbierka nábytku, zariadenia a detských vecí)

Funguje tri dni v týždni v Katolíckom kruhu: pondelok, streda, štvrtok od 9.00 - 10.00 hod.

Vchod je zo Šarišskej ulice.

na začiatok

Človek pre človeka, n.o., Jarková č.77, Prešov

Od r.2005 sa venuje deťom zo sociálne slabých rodín.

V r. 2008 to boli jednodňové akcie v jednotlivých mesiacoch, ktoré vyvrcholili týždňovým pobytom v auguste, ktorého sa zúčastnilo 50 detí, 10 animátorov, kňaz a 3 členovia realizačného tímu.

Akcie sú doplňované spoločnou účasťou na nedeľnej sv omši o 18.00 hod.

V r. 2009 je to už pravidelné každodenné stretávanie spojené s doučovaním a formáciou detí.

Prehľad činností a informácií na www.clovekprecloveka.sk

na začiatok

Charitatívna činnosť sestier Congregatio Jesu v Sancta Maria, Konštantínova č. 2, Prešov

Obnovenie činnosti sestier v charitatívnej oblasti začalo pred 7 rokmi  po  príchode  dekana Jozefa  Dronzeka - bola to najmä potravinová pomoc na Vianoce a Veľkú noc, ktorá pretrváva doteraz. Pred 3 rokmi sa začali venovať týraným ženám a obetiam domáceho násilia. Vzhľadom na to, že je to veľmi aktuálny problém dnešnej doby na celom Slovensku, Congregatio Jesu založila v Bratislave Občianske združenie MAGIS, ktoré riadi a koordinuje túto činnosť oficiálne aj v Prešove. Pre túto činnosť spravuje OZ MAGIS 2 izbový byt, ktorý mu poskytlo mesto a je to oficiálne uvedené ako krízové centrum, ktoré je k dispozícii pre matky s deťmi. Pravidelné stretnutia žien a detí z uvedenej skupiny sa konajú vo štvrtok o 16.00 hod.

Telef. kontakt v prípade potreby je: 0915 245 486.

na začiatok

Dobrovoľnícka činnosť - začala ako nová oblasť vo farnosti v novembri 2008

Poslaním Kristovho učenia nie je len "nerobiť zlo", ale "milovať", a teda "konať dobro".

Členíme ju na návštevy v nemocnici:

Pre praktické naplnenie tohto učenia ponúkame v našej farnosti sv. Mikuláša v roku 2009 možnosti realizácie kresťanskej lásky v nemocnici formou dobrovoľníckej činnosti. Sú to pravidelné stretnutia, modlitby a rozhovory s pacientami. Aj keď sa to rozbieha pomaly chceme touto formou vysloviť poďakovanie tým ženám-dobrovoľníčkam, ktoré našli odvahu ísť do nemocnice a dávať zo svojich darov.
Ďakujeme za ľudský kontakt, povzbudenie a podporu pacientov. Vzhľadom na to, že pribudli ďalšie dobrovoľníčky  v návštevnej službe pacientov v nemocnici , požiadala RKC, Farnosť sv. Mikuláša v Prešove vedenie FNsP J.A.Reimana o  možnosť vzniku Dobrovoľníckej služby v nemocnici.
Vedenie Fakultnej nemocnice vyjadrilo súhlas a uzavrelo v marci 2010  s RKC, Farnosťou sv. Mikuláša v Prešove Zmluvu o spolupráci.
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca na projekte „ Dobrovoľnícka návštevná služba
chorým vo FNsP J.A.Reimana v Prešove“.
Konkrétne sa jedná o návštevy hospitalizovaných pacientov na oddeleniach : Doliečovacie a oddelenie dlhodobo chorých, Geriatria, Oddelenie Klinickej onkológie, Oddelenie Radiačnej onkológie.
Momentálne chodí do nemocnice 12 dobrovoľničiek, ktoré navštevujú pacientov na uvedených oddeleniach. Vyjadrujeme vďaku za túto ich obetavú službu a pri spoločných modlitbách im vyprosujeme zdravie a silu aby to mohli vykonávať aj naďalej.
Zároveň oslovujeme aj ďalších veriacich, ktorí cítia potrebu byť tu pre iných, vedia si nájsť čas pre pacientov a chcú im dávať zo svojich darov.
Ponuka možnosti stať sa dobrovoľníkom platí stále...

 

 

 

na začiatok

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je)

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 15.00, 18.00


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

Pieseň Sv. Mikuláš

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


presov@rimkat.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária 2018

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii 2018

Videozáznam

Liturgické čítania