• S biskupom
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Spoločná fotka pred farou
  • Vysviacka
  • Fara
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Sprievod pred farou
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Živé vysielanie

sú nateraz pozastavené

 V konkatedrále máme možnosť si zakúpiť formou milodaru knihy od nášho dekana, ktoré vydal počas koronavírusu  

V nedeľu 23.5.2021 kvôli slávnosti birmovania sa sv. omše o 10.00 a 11.30 hod. posúvajú na 9.00 a 11.00 hod. Sv. omša o 11.00 hod. bude určená len pre birmovancov a birmovných rodičov.Ďakujeme za pochopenie.

Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 sú povolené opäť verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 z plochy priestoru. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Sv. omše v Konkatedrále sú takto:

Pondelok-Piatok: 5.45, 6.15, 7.00, 10.00, 12.00, 18.00 hod.

Sobota: 6.15, 7.00, 18.00 hod.

Nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00 hod. Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 hod.

Od 19.4. spovedáme v Konkatedrále od pondelka do soboty ráno 6.15-6.55 a večer 17.30-17.55 hod.

Úradné hodiny - Kancelária:
 V prípade najnutnejších prípadov je kancelária otvorená takto: pondelok, streda, piatok od 10.00-11.30, 16.00-17.30, utorok a štvrtok od 16.00-17.30, 

Máme voľné intencie od mesiaca jún, ktorí máte záujem môžete aj cez telefón nahlásiť úmysly. 

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj značný výpadok príjmu z  milodarov a zvončeka, ktorý sa výlučne používa na chod kostola a farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste prispeli prevodom na účet farnosti:  

ČSOB : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  :  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

Ďakujeme za milodary, ktoré ste vložili na účty.

Prešovská gotika o.z. - 2% z daní

Pre stiahnutie tlačiva kliknite na odkaz vyššie.

Pomôžete s opravou fasády konkatedrály?

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Pieseň Sv. Mikuláš

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania