• Sprievod pred farou
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Fara
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Konkatedrála sv. Mikuláš

OD 28.11. 2022 - 11.12.2022 - rorátne sv. omše o 5.45., v sobotu 6.15 hod. 

doneste si lampáše alebo sviece s krytom 

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

ráno od 5.45 -7.00 ( okrem nedele )

obed  10.00 -12.00 ( jeden, dvaja kňazi)  okrem soboty a nedele

večer od 17.15 hod. 

3 a 4. adventná nedeľa o 17.00 hod.

Cemjata a Ústav: sobota pred 4. adventnou nedeľou od 10.00 hod. 

Surdok  na  3. a 4. adventnú nedeľu o 8.30 hod. 

 

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj značný výpadok príjmu z  milodarov a zvončeka, ktorý s používa na chod kostola a farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste prispeli prevodom na účet farnosti:  

ČSOB : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  :  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

Ďakujeme za milodary, ktoré ste vložili na účty.

 

 

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 7.00, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

Kalvária - nedeľa: 16:30

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0919 280 588


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 9.55 - 11.55 hod.


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty

Pieseň Sv. Mikuláš