• Sprievod pred farou
  • Fara
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

 Spovedanie pred Veľkou nocou

Konkatedrála:

Pondelok (27.3.) - Piatok (31.3.): 5:45 - 6:55; 10:00 - 12:00; 17:00 - 18:00

Sobota (1.4.): 6:15 - 6:55; 17:00 - 18:00

Nedeľa (2.4.): 17:00 - 18:00

Pondelok (3.4.) - Streda (5.4.): 5:45 - 6:55; 10:00 - 12:00; 17:00 - 18:00

Surdok: Sobota (30.3.) od 9:00

Cemjata: Sobota (30.3.) od 10:00

Sv.omše a obrady počas TROJDNIA

6.4.2023   Štvrtok svätého týždňa  18.00 hod.

7.4.2023   Piatok utrpenia Pána   15.00 hod.

8.4.2023   Svätá sobota  19.30 hod.

9.4.2023   Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

(ako v nedeľu; 7.45 sv. omša s biskupom, o 10.00 sv. omša s orchestrom)

10.4 2023  Pondelok vo Veľkonočnej oktáve ako v nedeľu (10.00 sv. omša s orchestrom)

Požehnanie veľkonočných jedál

Sobota (8.4.) : Konkatedrála - 14:00, 16:00; Dúbrava - 14:00; Vydumanec - 15:00; Surdok - 15:00; Šidlovec - 15:00; Veselá - 15:00.

Nedeľa (9.4.) : Konkatedrála - 6:15; Kalvária - 8:00.

 Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj značný výpadok príjmu z  milodarov a zvončeka, ktorý s používa na chod kostola a farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste prispeli prevodom na účet farnosti:  

ČSOB : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  :  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

Ďakujeme za milodary, ktoré ste vložili na účty.

 

 

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500

Sakristia: +421 51 77 25 090
Dekan: +421 51 77 25 278


Úradné hodiny - Kancelária:

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.


Email: po.mesto@abuke.sk

Liturgické čítania

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Sväté omše

Konkatedrála
pondelok - piatok: 5.45, 6.15, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je), 10.00, 12.00, 18.00

sobota: 6.15, 7.00, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00,10.00, 11.30, 15.00, 18.00

Kalvária - nedeľa: 16:30

 

Zaopatrovanie chorých

V nemocnici 
o. Pavol Knut, RCI 0902 246 186
o. Erik Šoltés, RCI 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

V rámci našej farnosti v dome alebo byte: 0905 658 364, 0915 657 448, 0919 280 588


Sv. zmierenia počas obeda

Pondelok - piatok: 9.55 - 11.55 hod.


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484).


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť
Virtuálna panoráma konkatedrály

Nórsky projekt

Projekty

Pieseň Sv. Mikuláš