• Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Sprievod pred farou
  • Spoločná fotka pred farou
  • S biskupom
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Vysviacka
  • Fara
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Živé vysielanie

Plánované vysielania:
19.1.2021 - 8.00 hod. - online prenos sv. omše : https://youtu.be/Rapd9BLYLmc 

Intencie - 2. týždeň v Cezročnom období

Úradné hodiny - Kancelária:
Počas núdzového stavu kvôli pandémii je kancelária zatvorená. V prípade pohrebu, krstu, ... nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 658 364, 0915 657 448 alebo 0907 230 872.

 

Máme voľné intencie  od mesiaca február, ktorí máte záujem môžete aj cez telefón nahlásiť úmysly. 

 

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj značný výpadok príjmu z  milodarov a zvončeka, ktorý sa výlučne používa na chod kostola a farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste prispeli prevodom na účet farnosti:  

ČSOB : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  :  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

Ďakujeme za milodary, ktoré ste vložili na účty.

Ján Sarossy
Te Deum
V zátiší chóru organ vynovený,
jeho čisté tóny gotikou chrámu znejú,
to donori prispeli na obnovu darmi,
aby na oslavu Boha sme ďakovali...


Pieseň vďaky bude znieť všetkým
donorom, darcom, aj neznámym.
Vďaka aj tým, čo máličko šomrali,
to všetko sa dialo k oslave Boha...


Ako za dávnych čias bude znieť,
Konkatedrála znova ožije,
všetko na oslavu Pána Ježiša
zaznie to krásne - Te Deum.

 

Aktuálne oznamy

Výnimočná situácia kvôli vírusu COVID-19

 

Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Pieseň Sv. Mikuláš

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278
Kostol: +421 51 77 25 090

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania