• Spoločná fotka pred farou
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Sprievod pred farou
  • S biskupom
  • Vysviacka
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Fara
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

UPOZORNENIE

Dňa 12.9. 2021 sv. omše v konkatedrále o 10.00 a 11.30 hod.  nebudú, je odpust na Kalvárii. 

Dňa 14.9.2021 sv.omše v konkatedrále o 10.00 a 12.00 hod. nebudú,  je návšteva pápeža Františka. 

Živé vysielanie je nateraz pozastavené

 V konkatedrále máme možnosť si zakúpiť formou milodaru knihy od nášho dekana, ktoré vydal počas koronavírusu  

Úradné hodiny - Kancelária:

 V prípade najnutnejších prípadov je kancelária otvorená takto: pondelok, streda, piatok od 10.00-11.30, 16.00-17.30, utorok a štvrtok od 16.00-17.30, 

Máme voľné intencie od mesiaca september, ktorí máte záujem môžete aj cez telefón nahlásiť úmysly. 

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je prepojený aj značný výpadok príjmu z  milodarov a zvončeka, ktorý sa výlučne používa na chod kostola a farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste prispeli prevodom na účet farnosti:  

ČSOB : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

VUB  :  SK12 0200 0000 0030 8266 5551

Ďakujeme za milodary, ktoré ste vložili na účty.

Prešovská gotika o.z. - 2% z daní

Pre stiahnutie tlačiva kliknite na odkaz vyššie.

Pomôžete s opravou fasády konkatedrály?

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Pieseň Sv. Mikuláš

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania