• Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Sväté omše ku cti sv. Šarbela
  • Konkatedrála sv. Mikuláša Prešov
  • Odovzdávanie píšťal donorom za rok 2018
  • Vysviacka
  • Spoločná fotka pred farou
  • Sprievod pred farou
  • S biskupom
  • Fara
Previous Next

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Týždeň Cirkvi pre mládež v Prešove

V dňoch 16.-22.11.2020 bude prebiehať Týždeň Cirkvi pre mladých. Z iniciatívy o. dekana Jozefa Dronzeka farnosti mesta Prešov spolu s rehoľníkmi pripravili online program na tento týždeň.

Nedeľa 22.11.2020

15:00 Biblická meditácia "Využívajte čas" (Ef 5,15) – o. Martin Harčár, kaplán UPeCe v Prešove - https://youtu.be/bDdmpK_6YzY

18:00 Svätá omša - Michal Škulka, kaplán farnosti sv. Mikuláša v Prešove - https://youtu.be/m167yeo4D5c

Po svätej omši - Diskusia: V tajomstve smrti vidieť život - o. Anton Janič, farár farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove - https://youtu.be/-tZUor-YjaE

Katechéza zo soboty: Modlitba ako cesta k svätosti - P. Ján Benkovský, SJ - https://www.youtube.com/watch?v=M0-HCf984SI

Krížová cesta s myšlienkami Christus vivit a s obrazmi Prešovskej Kalvárie z piatku - https://www.youtube.com/watch?v=LgGvk0quXLs

Mládežnícka sv. omša s katechézou: Ježiš a bohatý mladík - o. Michal Škulka - https://www.youtube.com/watch?v=62ouoIux_S4

Koncert Hudba bez hraníc - Muzyka bez granic zo štvrtka 19.11.2020 - https://www.youtube.com/watch?v=eQlNVZHKVzA&t=20s

Adorácia od Saleziánov zo štvrtka -  FB Saleziáni - https://www.facebook.com/salezianipresov/videos/365695131187471

Diskusia zo stredy 18.11.2020: Odvaha mladého kresťana podľa Tolkienovho Pána prsteňov - o. Pavol Hrabovecký, prodekan TF KU

https://youtu.be/RIE1nBFR6ms

Katechéza z pondelka 16.11.2020 Povolanie k svätosti P. Gabriel Prievalský, OFM

https://youtu.be/iOgHf5-uG3o

 

 

Kontakt

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov


Telefón: +421 51 77 33 500
Dekan: +421 51 77 25 278

Úradné hodiny - Kancelária:

Počas prikázaných a štátnych sviatkov je kancelária zatvorená.

Po.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut.: 16:00-17:30
Str.: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Štv.: 16:00-17:30
Pia.: 10:00-11:30, 16:00-17:00


Email: po.mesto@abuke.sk


Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na náš ČSOB účet:

IBAN : SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Starší tvar: 4008008582/7500

Ďakujeme!

Aktuálne oznamy

Informácie o sviatostiach


OZ Prešovská gotika 2% z daní


Chcete mať sobášny obrad v konkatedrále?


Pobyt v Taliansku


Aktuálne oznamy ( čas sv. omší ) nájdete v najnovšom čísle nášho týždenníka Infolist.

Sväté omše

Konkatedrála: pondelok - piatok: 5.45, 7.00 (od 1.7-1.9.nie je) 10.00

12.00, 18.00

sobota: 5.45, 6.15, 18.00 

nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 18.00

Zaopatrovanie chorých

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v nemocnici 
vdp. Peter Bednár 0902 246 186
vdp. Bystrík Sabo 0902 246 186
(so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244)

ZAOPATROVANIE CHORÝCH v rámci našej farnosti v dome alebo byte: 051 - 77 33 500, 0905 408 774


Sv. zmierenia počas obeda

V čase pandémie sa počas obeda nespovedá!


V tomto období prebieha oprava našej konkatedrály. Veľmi nám pomôžu akékoľvek finančné dary na náš účet 4008008582/7500. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Kto by si potreboval zameniť eurobankovky na euromince, nech sa prihlási na farskom úrade na ekonomickom oddelení (0918 350 484). Môžete pomôcť aj  formou dvoch percent. Tlačivá sú v konkatedrále alebo na fare.


Virtuálne panorámy vybraných kostolov v rámci projektu Interreg PL - SK -Svätomariánska púť, kde sú aj snímky našej Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov
Virtuálna panoráma konkatedrály

 

Nórsky projekt

Projekty

 

Pieseň Sv. Mikuláš

Kalvária

Pozrite si videozáznam z odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža na Prešovskej Kalvárii

Liturgické čítania